SMU Kävlinge-Furulund -en del av equmenia

Äventyrare och Utmanare

Äventyrare är man från det läsår man fyller tretton år.
Utmanare är man från det läsår man fyller sexton år.
Ledare är Ola och Conrad.

Program hösten 2017


Parkgatan 5		smu-kavlinge@live.se